Bestillingsregler for langtidsleie

 

 

Ved inngåelse av leiekontrakt betales det ett depositum . En tidsbegrenset leiekontrakt er bindene ,avtales det noe utover det vil det stå på bekreftelsen.
Blir man forhindret og komme må en bruke reiseforsikringen.
Leietaker overtar bostedet rengjort og i god stand. Er det noen mangler med boligen,
må en si fra til kontoret umiddelbart.
Eiendommen kan bare fremleies etter skriftlig avtale med utleier, og prisen kan da ikke under noen omstendigheter være høyere enn leien. I tilfelle av fremleie bortfaller fremleiers rettigheter ved utløp av denne  kontrakt.
Eier har forsikret eiendommen og det innbo som tilhører eiendommen. Utleier er ikke ansvarlig for leiers private eiendeler. Utleier tar ikke ansvar for, og dekker ikke erstatning og utgifter ved eventuelle skader som skjer i eller ved bassenget.
Hvis bassenget eller tennisbane er ødlagt og må repareres kan vi ikke være ansvarlig for det.
Hvis aircon går i stykker , blir vanlige reprasjoner reparert av oss , er det deler som må bestilles hender det att vi må vente noen dager og må det ny maskin til kan det ta litt tid. Det blir da satt inn vifter.
Går ett kjøleskap i stykker blir det reparert eller erstattet med nytt samme dag.
Oppvaskmaskin og vaskemaskin , blir reparert av oss,er det deler som må bestilles kan også det ta noen dager

Avreise er satt til klokken 10.00, men det kan avtales annet tidspunkt med kontoret.
Såfremt vi ikke har ankomst samme dag, kan en beholde boligen lengre.
Alle våre boligkomplekser har regler for bruk av svømmebasseng etc. se på oppslagstavlen.

 

 

 

  Bestillingsregler for ukeleie (kortidsleie)

 

Ved bestilling betales det ett depositum . Avtalen er bindende.
Avbestilles det pga.sykdom må man bruke reiseforsikringen.

Leien innbetales til bank  6 uker før ankomst. 

Leietaker overtar bostedet rengjort og i god stand.
Er det noen mangler med boligen, må en si fra til kontoret umiddelbart.


Hvis bassenget eller tennisbane er ødlagt og må repareres kan vi ikke være  ansvarlig for det.
Hvis aircon går i stykker blir vanlige reprasjoner reparert av oss , er det deler som må bestilles hender det att vi må vente noen dager og må det ny maskin til kan det ta litt tid. Det blir da satt inn vifter.
Går ett kjøleskap i stykker blir det reparert eller erstattet med nytt.
Oppvaskmaskin og vaskemaskin , blir reparert av oss,er det deler som må bestilles kan også det ta noen dager
Avreise. Boligen skal tilbakeleveres i orden og evt.skader må erstattes.
Sluttrengjøring blir utført av oss
Avreise er satt til klokken 10.00,men det kan avtales annet tidspunkt med kontoret ,
Såfremt vi ikke har ankomst samme dag,kan en beholde boligen lengre.
Alle våre boligkomplekser har regler for bruk av svømmebasseng etc. se på oppslagstavlen.